THÔNG BÁO
Thông báo của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phường An Lạc Về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên lúa xuân năm 2022
05/05/2022 08:15:25

HTXDV NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN LẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TB-HTX

An Lạc, ngày 03 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên lúa xuân năm 2022

 

        - Căn cứ thông báo số 01/TB-TTDVNN ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thành phố Chí Linh

        - Căn cứ kết quả kiểm tra thăm đồng của HTXDVNN ngày 03/5/2022, HTXDVNN phường An Lạc thông báo tới các ông bà trưởng, phó khu dân cư và toàn thể nhân dân về kế hoạch phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và một số bệnh khác trên trà lúa chiêm xuân năm 2022 như sau:

        Hiện nay, lúa xuân đang thời kỳ đứng cái đến đòng non. Những ngày qua thời tiết tương đối mát, nhiệt độ trung bình từ 25-28oC. Cây lúa xuân sinh trưởng và phát triển thuận lợi. 

        Một số đối tượng dịch hại đang phát sinh, gây hại trên đồng ruộng gồm: Bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy lưng trắng, đạo ôn,...

 Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 trưởng thành đang bắt đầu vũ hóa với mật độ cao trung bình 0,1-0,5 con/m2, nơi cao 1-1,5 con/m2, trong những ngày tới bướm vẫn tiếp tục vũ hóa rộ và đẻ trứng, tập trung ở các ruộng xanh tốt, bón thừa đạm, gần làng.

        Trước tình hình đó, HTX thống nhất chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cụ thể như sau:

1- Tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ

Thời gian phun: Từ ngày 05/5 đến ngày 09/5/2022

Thời điểm phun: Phun thuốc vào chiều mát, không phun vào sáng sớm hoặc trời nắng nóng

* Lưu ý: Đối với những ruộng bón nhiều đạm lúa xanh tốt, những thửa ruộng ven làng nếu mật độ sâu non cao 50 con/m2 trở lên cần phun kép 2 lần, lần 1 cách lần 2 từ 3-4 ngày. Khi phun gặp trời mưa phải phun lại.

2. Kết hợp phòng trừ sâu cuốn lá với phòng trừ bệnh khô vằn

3. Kiểm tra phòng trừ bệnh đạo ôn lá trên các giống lúa nhiễm: BC15, TBR225, Nếp,…Đối với diện tích lúa đã bị nhiễm đạo ôn lá, khi lúa trỗ nhất thiết phải phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông

        4. Các ông trưởng khu dân cư điều hành tổ nông giang bơm nước, đón nước, đảm bảo đủ nước để nhân dân phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhân dân phòng trừ đạt kết quả.

        Các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh HTX thường xuyên cung ứng đầy đủ tại cửa hàng thuốc BVTV. Đề nghị nhân dân thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ HTX.

 

        Trên đây là một số nội dung thông báo phòng trừ sâu bệnh của HTX, đề nghị các ông (bà) trưởng, phó khu dân cư và toàn thể nhân dân thực hiện tốt để việc phòng trừ đạt kết quả

 

 

TM. HTXDVNN PHƯỜNG AN LẠC

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BVTV

 

 

 

Nguyễn Thị Ngát

 

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 149
Trước & đúng hạn: 149
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/03/2024 05:19:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0