QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%
06/03/2023 12:00:00

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%

Đây là mục tiêu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra tại Chỉ thị số 38-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư công (ĐTC) năm 2023 vừa được ban hành.

Dự án đường vành đai I là công trình vốn đầu tư công trọng điểm của TP Hải Dương

      Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng các văn bản pháp luật liên quan đến ĐTC để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm. Tập trung thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về công tác triển khai và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC. Quản lý chặt chẽ công tác ĐTC, bố trí, phân bổ vốn cho các dự án bảo đảm đúng quy định pháp luật về thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch vốn giao. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả giải ngân vốn ĐTC thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác ĐTC làm căn cứ đánh giá, sắp xếp cán bộ.

      Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu theo chức năng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch ĐTC năm 2023 bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc toàn diện lĩnh vực ĐTC để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, chậm trễ trong triển khai thực hiện kế hoạch ĐTC và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong ĐTC. Định kỳ hằng tháng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình, tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn ĐTC.

      Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo các ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình và tổ chức giám sát kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn ĐTC năm 2023. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh giải ngân vốn ĐTC. Kịp thời đề xuất biểu dương những điển hình tiêu biểu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành tốt chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo động lực lan toả trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC. Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với công tác ĐTC. Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn ĐTC năn 2023; quyết liệt xử lý triệt để, dứt điểm các vướng mắc, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án có quy mô vốn lớn.

      Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã, lĩnh vực thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các vấn đề phát sinh; phối hợp đánh giá trách nhiệm tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị.

      Năm 2022, kết quả giải ngân vốn ĐTC của tỉnh không đạt yêu cầu đề ra. Đến ngày 30.1.2023, tỷ lệ giải ngân mới đạt 85,8% kế hoạch trong khi bình quân chung cả nước ước đạt 93,5%. Công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án, giải ngân vốn ĐTC còn chậm, làm giảm hiệu quả đầu tư, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

 
                                                                                                                                                              Theo nguồn - baohaiduong 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 136
Trước & đúng hạn: 136
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/02/2024 09:46:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 40,897