TỔNG QUAN
Giới thiệu chung về phường An Lạc
30/03/2021 10:36:35

An Lạc là phường miền núi của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phường An Lạc có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời. Nhân dân An Lạc vốn có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là phường có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, phía Đông giáp Thị xã Kinh Môn, phía Tây giáp phường Thái Học, phía Nam giáp phường Tân Dân, phía Bắc giáp phường Văn Đức. Phường An Lạc có tổng diện tích tự nhiên 10,69 km2, với 1.929 hộ gia đình, tổng dân số là 5.896 người. An Lạc là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, Có quần thể khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Cao, là tiềm năng phát triển các ngành dịch vụ, du lịch tâm linh, sinh thái, thu hút vốn đầu tư.

 An Lạc có 7/7 khu dân cư văn hóa, hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 90 - 95%; Năm 2020 có 1.929 hộ gia đình trong toàn phường đã đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 100%; Thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hàng năm phối hợp với Ban Quản lý di tích Thành phố Chí Linh tổ chức lễ hội tại quần thể khu di tích lịch sử văn hóa Đền Cao và các sự lệ truyền thống của địa phương; duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện tốt quy chế việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa; tuyên truyền tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của địa phương; Duy trì, vận hành có hiệu quả cổng thông tin điện tử của UBND phường; ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. An Lạc hoàn thành xây dựng NTM vào cuối năm 2016 và được công nhận là phường theo Nghị quyết số 623 của UBTV QH vào tháng 3 năm 2019, đây là niềm vinh dự và tự hào lớn lao đối với Đảng bộ và nhân dân An Lạc.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, An Lạc đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trong năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt: 32,24 tỷ đồng; sản xuất phi nông, lâm, thủy sản đạt: 38,72 tỷ đòng. Tổng thu nhập của phường năm 2020 đạt 309,54 tỷ đồng; bình quân đầu người đạt 51.500.000đ (tăng 6,7% so với năm 2019); giá trị sản xuất trên 01 ha đất nông nghiệp đạt: 44.500.000đ. Tận dụng thế mạnh của địa phương, An Lạc vừa phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ, vừa phát triển kinh tế theo quy hoạch vùng của thành phố. Các loại hình thương mại, dịch vụ bước đầu được phát triển; hoạt động sản xuất, kinh doanh một số ngành thương mại, dịch vụ có chiều hướng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, có trên 150 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Các ngành nghề phát triển như: Cơ khí, mộc dân dụng, vận tải, các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp… Hình thành các nhóm thợ, nhóm hộ liên kết sản xuất tiểu thủ công nghiệp... đã tạo việc làm cho trên 350 lao động, đem lại thu nhập khá cho người dân. Số hộ nghèo là 39 hộ chiếm 1,89 %, số hộ cận nghèo là 58 hộ chiếm 2,82%; không còn nhà tạm, tranh tre nứa lá. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ trương, Nghị quyết, Quy định của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố được Đảng bộ và nhân dân phường An Lạc nghiêm túc  triển khai và thực hiện có hiệu quả. Đảng bộ phường nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 136
Trước & đúng hạn: 136
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/02/2024 08:48:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 40,896