CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 38,1% kế hoạch năm
11/08/2022 09:43:22

      Thông tin trên từ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 được UBND tỉnh Hải Dương trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra sáng 11.8.
 
 
Đồng chí Lê Hồng Diên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đọc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023
Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn thanh toán năm 2022 là gần 5.979 tỷ đồng, bao gồm vốn trong nước là gần 5.526 tỷ đồng, vốn nước ngoài là gần 453 tỷ đồng. Đến ngày 31.7, tỉnh đã giải ngân gần 2.278 tỷ đồng, đạt 38,1% kế hoạch vốn thanh toán cả năm. Nếu loại trừ vốn tăng thu ngân sách năm 2021 (hơn 281,6 tỷ đồng) và vốn ngân sách Trung ương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mới giao bổ sung, tỷ lệ giải ngân đến ngày 31.7 đạt 40,8% kế hoạch.

Theo UBND tỉnh, dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2022 khiến việc hoàn thiện các thủ tục, lựa chọn nhà thầu và tiến độ đầu tư dự án rất chậm, trực tiếp ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư. Nhiều chủ đầu tư trì trệ, chưa tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công. Một số dự án chuyển tiếp và khởi công mới chậm hoàn thiện thủ tục về đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, trình thẩm định, phê duyệt để tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng. Giá cả vật liệu tăng cao gây khó khăn cho nhà thầu xây dựng. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, làm chậm tiến độ thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu năm 2022 giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư phải xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu về chất lượng công trình. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng với các huyện, thành phố, thị xã, Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tiếp tục rà soát, lập tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn năm 2022 theo kế hoạch đã lập của từng dự án (bao gồm cả đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn nếu dự kiến năm 2022 không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn giao). Gửi bản đăng ký tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân về cơ quan kế hoạch và đầu tư, tài chính, kho bạc nhà nước để theo dõi thực hiện. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trường hợp không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch lập (trừ lý do khách quan, bất khả kháng), kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan nếu năm 2022 giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn thanh toán...
PHONG TUYẾT BÁO HẢI DƯƠNG
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 111
Trước & đúng hạn: 111
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 11:59:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0