THÔNG BÁO
Thông báo Về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa năm 2021
16/08/2021 09:24:52

HTXDV NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN LẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/TB-HTX

     An Lạc, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO
Về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa năm 2021

 

        - Căn cứ thông báo số: 17/TB-TT ngày 03/8/2021 của Trung tâm DVNN Thành phố Chí Linh

        - Căn cứ kết quả kiểm tra thăm đồng của HTXDVNN phường An Lạc ngày 14/8/2021, những ngày qua thời tiết nắng, mưa xen kẽ, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho lúa mùa sinh trưởng và phát triển. HTX thống nhất thông báo đến các ông bà trưởng, phó khu dân cư và toàn thể nhân dân về kế hoạch phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa như sau:

        1. Đối với trà mùa sớm: Hiện nay đang giai đoạn đòng già đến thấp thoi trỗ, tập trung phòng trừ sâu đục thân, rầy và bệnh lem lép hạt khi lúa thấp thoi trỗ

        2. Đối với trà mùa trung: Hiện nay lúa đang giai đoạn đứng cái đến giai đoạn làm đòng. Lưu ý bón phân thúc đòng khi lúa có cứt gián và kiểm tra phun phòng trừ rầy lưng trắng, khô vằn

          3. Đối với trà mùa muộn (Nếp cái hoa vàng): Hiện nay lúa đang giai đoạn cuối đẻ nhánh chuyển sang giai đoạn làm đòng. Đề nghị nhân dân phun phân bón chế phẩm vi sinh do thành phố hỗ trợ theo đúng hướng dẫn của công ty. Chú ý kiểm tra theo dõi phòng trừ bệnh đạo ôn, khô vằn và rầy

*Lưu ý: Thời điểm phun: Phun thuốc vào chiều mát, không phun vào sáng sớm hoặc trời nắng nóng.

- Các KDC tiếp tục triển khai công tác đánh chuột theo kế hoạch 

        Các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh HTX thường xuyên cung ứng đầy đủ tại cửa hàng thuốc BVTV của HTX. Đề nghị nhân dân thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn HTX.

        Trên đây là thông báo của HTX, đề nghị các ông (bà) trưởng, phó khu dân cư và toàn thể nhân dân thực hiện tốt để việc phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả

 

 

TM. HTXDVNN PHƯỜNG AN LẠC

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BVTV

 

 

Nguyễn Thị Ngát

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 111
Trước & đúng hạn: 111
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 20:45:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 8
Tất cả: 40,856