QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Thông báo Về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo "Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Thành phố Chí Linh"
12/07/2021 12:00:00

Sau đây là nội dung thông báo /uploads/xinykiennhandan quyhoach2030.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 136
Trước & đúng hạn: 136
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/02/2024 08:18:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 40,896