DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
DANH SÁCH CÔNG KHAI DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CHỨC DANH CƠ QUAN ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN LẠC
10/06/2021 12:00:00

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Quang Ánh

Bí thư Đảng ủy phường

0904209992

 

2

Dương Văn Luận

Phó BT TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường

0385 868 724

 

3

Nguyễn Quang Hưng

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

0383 475 056

 

4

Nguyễn Sĩ Giảng

UV BTV Đảng ủy - Phó CT UBND phường

0398 929 007

 

5

Dương Quốc Tuấn

UV BTV Đảng ủy - Chủ tịch UB MTTQ

0932 208 967

 

6

Cao Văn Trung

UV BCH Đảng bộ - Phó CT HĐND phường

0387 553 423

 

7

Trần Thị Chiến

UV BCH Đảng bộ - Chủ tịch Hội Phụ nữ

0387 283 330

 

8

Cao Văn Thái

UV BCH Đảng bộ - Chủ tịch Hội Nông dân

0379 893 489

 

9

Mạc Văn Trị

UV BCH Đảng bộ - Cán bộ văn phòng Đảng ủy-Nội vụ

0984 281 228

 

10

Nguyễn Viết Thắng

UV BCH Đảng bộ - Bí thư Đoàn Thanh niên

0978 726 866

 

11

Dương Quốc Việt

UV BCH Đảng bộ - Chỉ huy trường BCH QS

0369 256 678

 

12

Nguyễn Quốc Tuấn

UV BCH Đảng bộ - Công chức Tư pháp - HT

0984 507 498

 

13

Dương Đức Minh

UV BCH Đảng bộ - Công chức Tư pháp - HT

0973 807 537

 

14

Phùng Đức Tiến

UV BCH Đảng bộ - Trưởng Công An Phường

0912 337 666

 

15

Dương Thị Huệ

UV BCH Đảng bộ - Công chức Kế toán - NS

0385 296 112

 

16

Mạc Thị Mai

Công chức văn hóa - Xã hội (phụ trách LĐ TBXH)

0978 403 660

 

17

Hoàng Thị Toán

CC Văn phòng HĐND-UBND

0346 200 736

 

18

Cao Văn Thuận

CC văn hóa-xã hội (VHTTTT)

0904 847 799

 

19

Trần Văn Phú

Công chức Địa chính GTTL,MT

0902 359 809

 

20

Dương Văn Thao

Công chức Địa chính xây dựng

0977 034 082

 

21

Dương Quang Phổ

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0374 776778

 

22

Mạc Thị Na

Chủ tịch Hội CTĐ

0393 162384

                      

23Phạm Quốc Quỳnh Chủ tịch Hội NCT 0905 037373 
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 136
Trước & đúng hạn: 136
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/02/2024 08:44:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 40,896