QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Hải Dương phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu quy mô kinh tế của cả nước
28/02/2023 03:34:04

Thông tin trên nêu trong mục tiêu của Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 27.2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. 

Mục tiêu chung đến năm 2030 là phát triển tỉnh Hải Dương thành tỉnh công nghiệp hiện đại, hướng đến là thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu về quy mô kinh tế của cả nước

Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 27.2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23.11.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Nghị quyết số 27-NQ/TU, mục tiêu chung đến năm 2030 là phát triển tỉnh Hải Dương thành tỉnh công nghiệp hiện đại, hướng đến là thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu về quy mô kinh tế của cả nước; với cơ cấu kinh tế hợp lý, dựa trên cơ sở phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao; bộ mặt nông thôn thông minh, văn minh; đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững. Tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tăng cường liên kết, hợp tác trong vùng, với các vùng trong nước và nước ngoài.

Đến năm 2045, phát triển tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phấn đấu đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, có quy mô kinh tế lớn, cơ cấu kinh tế phù hợp, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giữ gìn, phát huy di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông; là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng; đảm nhiệm vai trò đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với vùng Đông Bắc, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, tăng trưởng GRDP đạt bình quân trên 9%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/năm. Kinh tế số đạt khoảng 20% GRDP. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp mầm non đạt 70%, tiểu học đạt 98,7%, THCS đạt 95%, THPT đạt 80%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33%. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ở thành thị và nông thôn đạt 100%...

Các mục tiêu đến năm 2030 cũng được xác định cụ thể trong nghị quyết.

Nghị quyết xác định các công trình trọng điểm gồm: huy động nguồn lực để cùng Trung ương đầu tư tuyến đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương; đầu tư khu công nghiệp chuyên biệt ở khu vực các huyện Bình Giang và Thanh Miện để góp phần phát triển tỉnh Hải Dương trở thành trung tâm công nghiệp động lực của vùng.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, nghị quyết đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp. Đó là quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin và triển khai thực hiện nghị quyết; hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; phát triển kinh tế vùng; phát triển bền vững hệ thống đô thị và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

 Theo nguồn - Báo Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 136
Trước & đúng hạn: 136
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/02/2024 09:08:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 40,897