TIN TỔNG HỢP KHÁC
Bế mạc Giải Bóng đá Nhi đồng U11-Cúp Thảo Mộc Chí Linh năm 2023
12/08/2023 12:00:00

Bế mạc Giải Bóng đá Nhi đồng U11-Cúp Thảo Mộc Chí Linh năm 2023
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XP8-5OHqX1s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 149
Trước & đúng hạn: 149
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/03/2024 04:49:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0