THÔNG BÁO
Triển khai phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân trên địa bàn phường An Lạc
11/10/2022 12:00:00

Triển khai phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân trên địa bàn phường An Lạc

Ngày 11/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1047/ STTTT-BCVTCNTT về việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân. Bộ Thông tin và Truyền thông đã biên soạn các tài liệu để hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân, bao gồm: Video bài giảng; Tài liệu dạng text; Tài liệu dạng slide; Tài liệu dạng video; Tài liệu dạng info.

UBND phường An Lạc đề nghị Tổ chỉ đạo công nghệ số cộng đồng phường, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng các khu dân cư:

1. Phổ biến đến các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn mình để sử dụng và coi đây là tài liệu chính thức trong hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

(Tài liệu chi tiết tại địa chỉ: https://onetouch.mic.gov.vn/pho-cap-ky-nang-so/?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo)

2. Lan tỏa qua 02 kênh Zalo và Viber để tuyên truyền đến các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các thông tin hữu ích, các câu chuyện thực tế về triển khai chuyển đổi số của các địa phương tại 02 địa chỉ gửi kèm theo:

- Đối với kênh Zalo, tên “Chuyển đối số quốc gia”, truy cập vào link và chọn "Quan tâm".

https://zalo.me/3302887077697757146?gidzl=sv4fE9f9_HVUZI4xcL7q4DcCA3w41_SMaeylFO01eKF3Y2fhqbUa49RSA6lG1F59bTabCMDpwkqQcalq6W&gidzl=z6yf96urI7tnSo4dRInAVlns8IPwU41zv25wT7ahH2otT7bo9YiKAxnxAIOZ9nKilIjzSJ6eQ5XiRZT1S0.

- Đối với kênh Viber, tên “Chuyển đối số quốc gia”, truy cập vào link và chọn "Tham gia kênh".

https://invite.viber.com/?g2=AQAgVS%2BdM11uI07VCxaerXp2utRGt60h9CPRhVaiJVQ%2BuCeq%2B0HfQfKMtCCW9%2BOx)&lang=en

Đề nghị Tổ chỉ đạo công nghệ số cộng đồng phường, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng các khu dân cư quan tâm triển khai thực hiện.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1738
Trước & đúng hạn: 1738
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 07:03:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 39,902