THÔNG BÁO
Thông báo Về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 hại lúa mùa năm 2021
27/08/2021 02:26:48

HTXDV NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN LẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/TB-HTX

An Lạc, ngày 27 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 hại lúa mùa năm 2021

 

        - Căn cứ thông báo số: 18/TB-TTDVNN ngày 24/8/2021 của Trung tâm DVNN Thành phố Chí Linh

        - Căn cứ kết quả kiểm tra thăm đồng của HTXDVNN phường An Lạc ngày 17/8/2021

Những ngày qua thời tiết nắng, mưa xen kẽ, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho lúa mùa sinh trưởng và phát triển. Hiện nay, trên các trà lúa xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ đang vũ hóa và đẻ trứng rộ, tập trung trên các trà lúa xanh tốt, ven khu dân cư. Dự kiến sâu sẽ phát sinh mạnh từ 29/8 đến 2/9/2021 và gây hại chủ yếu trên bộ lá công năng của các trà lúa mùa

- Chuột: Cắn phá rải rác trên khắp các xứ đồng

        Trước tình hình đó, HTX thống nhất chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 và một số dịch hại khác như sau:

        - Đối với trà mùa sớm đang thấp thoi trỗ đến trỗ thoát: Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân và bệnh lem lép hạt. Đối với trà mùa sớm chưa trỗ, phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy và bệnh khô vằn

        - Đối với trà mùa trung đang trong giai đoạn đòng non đến đòng già chuẩn bị trỗ: Tập trung phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 và rầy

        - Đối với trà mùa muộn (Nếp cái hoa vàng) đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh và đứng cái làm đòng: Tập trung phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 và bệnh khô vằn kết hợp với phun phân bón vi sinh thành phố hỗ trợ (lọ 250ml). Liều lượng 45-50 ml/bình/sào.

        - Thời gian phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 trên các trà lúa: Từ ngày 30/8/2021 đến 02/9/2021.

*Lưu ý: + Thời điểm phun: Phun thuốc vào chiều mát, không phun vào sáng sớm hoặc trời nắng nóng.

 + Những diện tích có mật độ sâu non cao trên 50 con/m2 cần phun kép 2 lần, lần 1 cách lần 2 từ 3-5 ngày

 + Khi phun thuốc gặp trời mưa phải phun lại ngay.

- Các KDC tiếp tục triển khai công tác đánh chuột bằng thuốc vi sinh, cạm bẫy và các biện pháp thủ công khác. Nghiêm cấm sử dụng kích điện, điện lưới để đánh chuột

        Các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh HTX thường xuyên cung ứng đầy đủ tại cửa hàng thuốc BVTV của HTX. Đề nghị nhân dân thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn HTX.

        Trên đây là thông báo của HTX, đề nghị các ông (bà) trưởng, phó khu dân cư và toàn thể nhân dân thực hiện tốt để việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 và các loại dịch hại đạt hiệu quả

 

 

TM. HTXDVNN PHƯỜNG AN LẠC

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BVTV

 

 

 

Nguyễn Thị Ngát

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 147
Trước & đúng hạn: 147
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/03/2024 03:03:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 12
Tất cả: 40,931