THÔNG BÁO
Thông báo Về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 8 hại lúa mùa năm 2021
20/09/2021 02:39:06

HTXDV NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN LẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/TB-HTX

An Lạc, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 8 hại lúa mùa năm 2021

 

        - Căn cứ Công văn số: 772/UBND-TTDVNN ngày 17/9/2021 của UBND Thành phố Chí Linh

        - Căn cứ kết quả kiểm tra thăm đồng ngày 16/9/2021 của cán bộ TTDVNN Thành phố Chí Linh và HTXDVNN phường An Lạc

Hiện nay, sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 đang vũ hóa rộ và đẻ trứng với mật độ rất cao, tập trung trên trà mùa muộn lúa nếp cái hoa vàng. Mật độ bướm trung bình 15-20 con/m2, bướm sâu cuốn lá cơ bản đã đẻ trứng xong. Dự kiến sâu non lứa 8 nở rộ từ 22/9 đến 28/9/202, gây hại trên diện rộng, hại nặng trên các trà lúa xanh tốt, những vị trí ven làng, ven KDC, tập trung nhiều trên trà lúa mùa muộn nếp cái hoa vàng.

        Trước tình hình đó, HTX thống nhất chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 8 như sau:

        - Đối với trà mùa muộn (Lúa nếp cái hoa vàng) đang trong giai đoạn đòng non: Tập trung phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 8 và bệnh khô vằn

        - Thời gian phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 8: Từ ngày 23/9/2021 đến 26/9/2021.

*Lưu ý: + Thời điểm phun: Phun thuốc vào chiều mát, không phun vào sáng sớm hoặc trời nắng nóng.

 + Những diện tích có mật độ sâu non cao trên 50 con/m2 cần phun kép 2 lần, lần 1 cách lần 2 từ 3-5 ngày

 + Khi phun thuốc gặp trời mưa phải phun lại ngay.

        Các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh HTX thường xuyên cung ứng đầy đủ tại cửa hàng thuốc BVTV của HTX. Đề nghị nhân dân thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn HTX.

        Trên đây là thông báo của HTX, đề nghị các ông (bà) trưởng, phó khu dân cư và toàn thể nhân dân thực hiện tốt để việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 8 đạt hiệu quả

 

 

TM. HTXDVNN PHƯỜNG AN LẠC

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BVTV

 

 

 

Nguyễn Thị Ngát

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 149
Trước & đúng hạn: 149
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/03/2024 03:12:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0