THÔNG BÁO
Thông báo về việc phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa muộn
01/10/2021 12:00:00

HTXDV NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN LẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/TB-HTX

An Lạc, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 
THÔNG BÁO
Về việc phòng trừ sâu đục thân trên trà lúa mùa muộn
 
          - Căn cứ kết quả kiểm tra thăm đồng của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Tp. Chí Linh và HTXDVNN phường An Lạc ngày 28/9/2021
      Hiện nay, trà mùa muộn lúa nếp cái hoa vàng đang trong giai đoạn trỗ bông. Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh, HTX đề nghị các ông trưởng KDC và nhân dân tập trung phòng trừ sâu đục thân, bướm hai chấm trên trà lúa nếp hoa vàng như sau:
      Phun kép 2 lần:
      -   Lần 1: Khi lúa thấp thoi trỗ
      -   Lần 2: Khi lúa trỗ thoát
      * Lưu ý: - Khi phun phòng trừ sâu đục thân kết hợp với phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông
       - Đối với lúa nếp cái hoa vàng rất mẫn cảm với sâu đục thân. Do vậy, phải phòng trừ tốt nếu không tỉ lệ bông bạc rất cao, gây ảnh hưởng đến năng suất.
          Trên đây là thông báo của HTX về việc phòng trừ sâu đục thân, đề nghị các ông (bà) trưởng, phó khu dân cư và toàn thể nhân dân thực hiện tốt để việc phòng trừ sâu đục thân đạt hiệu quả.
 

 

TM. HTXDVNN PHƯỜNG AN LẠC

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BVTV

 


Nguyễn Thị Ngát

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 147
Trước & đúng hạn: 147
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/03/2024 01:08:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 12
Tất cả: 40,931