NÔNG THÔN MỚI
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình ứng dụng Kỹ thuật canh tác tiên tiến sản xuất lúa nếp thương phẩm chất lượng cao tại phường An lạc
06/11/2023 03:01:01

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình ứng dụng Kỹ thuật canh tác tiên tiến sản xuất lúa nếp thương phẩm chất lượng cao tại phường An Lạc
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1730
Trước & đúng hạn: 1730
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 05:01:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0