THÔNG BÁO
Thông báo Về việc phòng trừ sâu đục thân trên lúa chiêm xuân năm 2022
18/05/2022 12:00:00

HTXDV NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN LẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/TB-HTX

An Lạc, ngày 18 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc phòng trừ sâu đục thân trên lúa chiêm xuân năm 2022

 

        - Căn cứ thông báo số 07/TB-TTDVNN ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thành phố Chí Linh

        - Căn cứ kết quả kiểm tra thăm đồng của HTXDVNN ngày 18/5/2022, HTXDVNN phường An Lạc thông báo tới các ông bà trưởng, phó khu dân cư và toàn thể nhân dân về kế hoạch phòng trừ sâu đục thân trên trà lúa chiêm xuân năm 2022 như sau:

        Hiện nay, trà lúa chiêm xuân đang phát triển tốt và đang trong giai đoạn đòng già đến thấp thoi trỗ. Do ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại từ ngày 19/2 đến 22/2/2022 nên trà lúa chiêm xuân năm nay trỗ không đồng loạt và tập trung. Thời gian trỗ bông lai dai và kéo dài hơn so với các vụ trước. Do vậy, HTX đề nghị nhân dân thực hiện một số nội dung phòng trừ sâu bệnh như sau:

        1. Kiểm tra phòng trừ sâu đục thân khi lúa thấp thoi trỗ và khi lúa trỗ gần thoát hết thì phun nhắc lại lần 2. Khi phòng trừ sâu đục thân có thể kết hợp phòng trừ bệnh lem lép hạt hoặc phòng trừ rầy để tránh rầy bùng phát vào giai đoạn cuối vụ

        2. Đối với bênh đạo ôn cổ bông: Lưu ý các giống lúa nhiễm đạo ôn như: BC15, TBR225, Nếp... những ruộng lúa đã bị nhiễm đạo ôn lá khi lúa trỗ phải chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông

          3. Các KDC tích cực đôn đốc nhân dân tổ chức diệt chuột bằng thuốc sinh học và các biện pháp thủ công như: Đặt cạm, bẫy chuột,... nghiêm cấm không dùng điện để đánh chuột

4.     Đối với vải, nhãn: Phòng trừ bọ xít, sâu đục quả non.

Thời điểm phun: Phun thuốc vào chiều mát, không phun vào sáng sớm hoặc trời nắng nóng

        5. Các ông trưởng khu dân cư điều hành tổ nông giang bơm nước, đón nước, đảm bảo đủ nước để nhân dân phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhân dân phòng trừ đạt kết quả.

        Các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh HTX thường xuyên cung ứng đầy đủ tại cửa hàng thuốc BVTV. Đề nghị nhân dân thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ HTX.

 

        Trên đây là một số nội dung thông báo phòng trừ sâu bệnh của HTX, đề nghị các ông (bà) trưởng, phó khu dân cư và toàn thể nhân dân thực hiện tốt để việc phòng trừ đạt kết quả

 

 

TM. HTXDVNN PHƯỜNG AN LẠC

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BVTV

 

 

Nguyễn Thị Ngát

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1738
Trước & đúng hạn: 1738
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 04:53:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0